Více času na podstatné

REACH: Veřejná konzultace k návrhům na zařazení 54 látek na kandidátský seznam

04.09.2012 08:23

Dne 3. září byla zahájena veřejná konzultace k návrhům na zařazení 54 látek do tzv. kandidátského seznamu. Jedná se o látky (SVHC - látky vzbuzující velké obavy), u kterých panuje podezření z nebezpečných vlastností jako například karcinogenita, mutagenita apod. ECHA předložila návrh čítající 37 látek, a výbory členských států (Rakousko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie) na 17 látek. Konzultace, jejímž výsledkem bude rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení látky na kandidátský seznam, budou probíhat do 18. října 2012. Látky zařazené na kandidátský seznam, pak budou postupně zařazovány do přílohy XIV, čítající látky podléhající autorizaci (povolování). Kompletní výčet látek naleznete zde.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA