Více času na podstatné

REACH - Výbor pro posuzování rizik přijal nová stanoviska

16.06.2011 09:03

Tzv. výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal nová stanoviska k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro osm látek a zároveň dvě stanoviska k návrhu na omezení. Stanoviska byla přijata při příležitosti konání 16. zasedání v Helsinkách, které se konalo 7.-10. června 2011. Jedná se o následující látky:

  • Three types of white spirit
  • Chloroform
  • Bifenthrin
  • Reaction mass of 2,4,4-trimethylpent-1-ene and 2,4,4-trimethylpent-2-ene
  • Aluminium-magnesium-zinc-carbonate-hydroxide
  • Indoxacarb and indoxacarb (enantiomeric reaction mass 75:25 S:R)
  • Flufenoxuron
  • Vinyl acetate

Bližší informace k nové harmonizované klasifikaci a označování těchto látek naleznete v celé zprávě. Omezení se týkají rtuti a snížení emisí rtuti do životního prostředí zejména v souvislosti s používáním v měřících přístrojích.

 

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA