Více času na podstatné

REACH - webseminář k oznamování látkek obsažených v předmětech

05.05.2011 08:04

ECHA 19.5.2011, od 15hod. uspořádá na svých internetových stránkách seminář k tématu oznámování látek obsažených v předmětech. Oznamovací povinnost se týká všech látek, které byly zařazené do tzv. seznamu kandidátů, a které jsou v předmětu obsaženy v množství větším jak 0,1% hm. a zároveň v množství větším jak 1 t/r. Každý výrobce anebo dovozce předmětu má povinnost takovou látku oznámit do 6 měsíců od jejího zařazení na seznam kandidátů. Seminář přinese praktické informace k celému procesu a poskytne návod jak připravit a podat oznámení pomocí IUCLID 5, resp. REACH-IT. Počet účastníků semináře je omezen na 1000, přičemž ECHA počítá s tím, že výstupy ze semináře budou následně zveřejněny a zpřístupněny široké veřejnosti. Seminář se uskuteční zde.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA