Více času na podstatné

Reakce náměstka ministra životního prostředí Karla Bláhy na včerejší veřejné projednávání k záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“

11.12.2009 11:46

"Veřejné projednání skončilo včera, respektive dnes před jednou hodinou ranní s tím, že zásadní aspekty vlivu na životní prostředí byly projednány. Všichni zástupci státní správy i samosprávy obcí, města i kraje se vyjádřili proti záměru, rovněž naprostá většina vystoupení veřejnosti vyjadřovala zásadní nesouhlas se záměrem. Do 10 dnů bude pořízen zápis z veřejného projednání. Na vznesené připomínky a dotazy reagovali jak zástupci investora, tak přizvaní odborníci, kteří zpracovávali dokumenty pořizované v průběhu procesu EIA. Ministerstvo životního prostředí všem argumentům i protiargumentům pozorně naslouchalo a podobně jako ostatní dokumenty, které byly v průběhu procesu EIA pořízeny, je zohlední při formulování stanoviska. Stanovisko EIA vydá ministerstvo životního prostředí v druhé polovině ledna 2010. Musím zdůraznit, že stanovisko MŽP je odborným podkladem pro navazující řízení, kde bude rozhodováno o realizaci záměru, například územní a stavební povolení."

 

zdroj: tisková zpráva mžp