Více času na podstatné

Referenční dokumenty EMAS

23.03.2011 07:15

Institut pro prognostické a technologické studie (IPTS, Sevilla, Španělsko) informoval o současném stavu a vývoji v oblasti vytváření referenčních dokumentů EMAS – Nejlepší metody environmentálního managementu. Byl finalizován první dokument týkající se odvětví maloobchodu. V současné době se připravují další dva dokumenty zaměřené na stavebnictví a cestovní ruch. Kick-off meeting k zahájení příprav těchto dokumentů se koná v Bruselu 30. května 2011 (pro odvětví stavebnictví) a 31. května 2011 (pro cestovní ruch). Cílem tohoto setkání je výměna zkušeností odborníků z definovaných odvětví, identifikace hlavních nedostatků v oblasti dopadů daných odvětví na životní prostředí, identifikace nejlepších metod environmentálního řízení a sdílení konkrétních případových studií, vztahujících se k danému tématu. V případě zájmu o podrobnější informace nebo zapojení do příslušných pracovních skupin kontaktujte Agenturu CENIA, MŽP nebo IPTS (harald.schoenberger@ec.europa.eu).

 

zdroj: CENIA