Více času na podstatné

Regionální poradenská a informační místa

13.02.2009 09:55

Regionální poradenská a informační centra (RPIM) pro odpady následují RPIM pro vodu. Cílem je vybudovat 14 poradenských míst tak, aby celá síť obsáhla celé území České republiky. Poradny budou pracovat v rozsahu jednotlivých krajů. Poradenské a informační aktivity budou poskytovány zdarma. Avšak dokumentace pro žadatele o dotaci se vypracovávat nebude, protože její zpracování je nákladem, který je úspěšnému žadateli hrazen v rámci podpory z OPŽP. Celý článek ZDE.