Více času na podstatné

Registrace subjektu v systému ISPOP - doplnění

05.08.2011 07:59

Na základě odezvy uživatelů, doplňujeme aktualitu z 2.8.2011. Povinnost registrovat subjekt vešla v platnost schválením novely (č. 77/2011 Sb.) zákona o IRZ a ISPOP č. 25/2008 Sb., a týká se mj. ohlašovatelů, kteří v roce 2011 využili možnost podání hlášení prostřednictvím systému ISPOP bez předchozí registrace a kteří budou hlásit také v dalších letech.

Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu ke všem agendám, které je subjekt povinný ohlašovat). Stávající registrace v ISPOP zůstávají v platnosti!

Zdroj: ISPOP