Více času na podstatné

Registrace subjektu v systému ISPOP

03.08.2011 10:39

Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli přístup k uživatelskému účtu, ve kterém jsou zobrazena všechna podaná hlášení a stav jejich zpracování. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP.  Součástí ISPOP je registr obsahující informace o účastnících agend, na které se ohlašování prostřednictvím ISPOP vztahuje. Povinnost registrovat subjekt vešla v platnost schválením novely (č. 77/2011 Sb.) zákona o IRZ a ISPOP č. 25/2008 Sb., a týká se mj. také ohlašovatelů, kteří v roce 2011 podali hlášení prostřednictvím systému ISPOP (tzn. data za rok 2010) a kteří budou hlásit také v dalších letech.

V roce 2012 je registrace subjektu povinná pro ohlašovatele, kteří budou hlásit dle:

  • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
  • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  • zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
  • zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

Podrobný návod pro registraci subjektu najdete zde.

Zdroj: ISPOP