Více času na podstatné

REMA Systém rozšiřuje svoje aktivity – k elektroodpadu přibudou baterie

17.12.2009 12:40

Společné pokrytí sběru elektroodpadu a baterií v ČR dosud nikdo nenabízel. V současné době jde v této oblasti o nejkomplexnější službu na trhu.

16. prosince 2009 – Prostřednictvím nově založené společnosti REMA Battery, s.r.o. rozšiřuje jeden z nejvýznamnějších kolektivních systému odběru vysloužilých elektrospotřebičů v ČR – REMA Systém, svůj záběr. Nově bude zpětně odebírat i všechny typy použitých baterií, počínaje např. malými bateriemi běžné spotřeby (přenosných) přes akumulátory, automobilové nebo průmyslové baterie. „Reagujeme na novelu zákona o odpadech (pozn. Zákon 297/2009 sb.), která stanovuje mnoho nových povinností pro výrobce či dovozce baterií a akumulátorů. Nabízíme jim proto, že za ně převezmeme veškeré zákonné povinnosti jejich zpětného odběru,“ uvedl Petr Kubernát, ředitel marketingu REMA Systém, a.s.  

REMA Battery ale nechce vstupovat do konkurenčního boje s dosud jediným (monopolním) systémem sběru baterií v ČR, který zajišťuje Ecobat. „Nám jde především o nabídku komplexní služby v oboru elektroodpadů. Spojení odběru vysloužilých elektrospotřebičů a baterií pod společnými „křídly“ REMA je pro většinu subjektů velmi zajímavé. Navíc na trhu v ČR nikdo v takové šíři nic podobného nenabízí. I proto jdeme tímto směrem,“ dodal Kubernát.

Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo žádost společnosti týkající se zpětného odběru baterií v úterý 15. prosince 2009 a REMA Battery již zahájila svoji činnost. Během prvního roku plánuje, že osloví cca 1000 výrobců /dovozců a v rámci svého systému by chtěla v roce 2010 zpětně odebrat minimálně 20% z hmotnosti baterií, které byly uvedeny na trh jejími klienty v roce předchozím.    

Zjednodušený princip zpětného odběru baterií. REMA Battery převezme za všechny zájemce povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (až na některé výjimky stanovené v zákoně). Každý kus baterie či akumulátoru je v souladu se zákonem zpoplatněn recyklačním příspěvkem, který jim REMA Battery vyfakturuje.  Výhodou pro ně je, že nemusí platit žádný roční ani paušální poplatek. Ten uhradí pouze za skutečný počet baterií uvedený na zdejší trh. REMA Battery za ně přebírá mimo samotný zpětný odběr i s tím spojenou administrativu. Výrobci/dovozci pouze jednou za čtvrt roku vyplní on-line počet kusů, který byl dán na trh v ČR. 

Po dohodě s výrobcem nebo dovozcem baterií se zřídí sběrné místo (tzv. místo zpětného odběru). Může se jím stát firma, prodejna, obec, škola nebo i jiná instituce. REMA Systém zde hodlá využít i synergických efektů stávajících míst pro zpětný odběr elektrospotřebičů. Svoz bude zajištěn zdarma po naplnění sběrných boxů, které též bezplatně dodá. I když veřejnosti se novelizovaná legislativa v této oblasti přímo netýká, lidé budou díky tomu moci využívat rozšířeného počtu sběrných míst pro použité baterie. Více info na www.remabattery.cz

 

O kolektivním systému sběru a likvidace elektroodpadu – REMA Systém.

REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice. Vznik REMA Systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ten dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit Systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.

 

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA a ZELENÁ OBEC, do kterých je v současné době zapojeno více než tisíc subjektů.  Více info na www.remasystem.cz.

 

Kontakt:

Petr Kubernát, REMA Systém, a.s.

tel: 225 988 001, mobil: 602 143 434, e-mail: pkubernat@remasystem.cz

 

Karel Samec, Svengali Communications

tel: 257 310 028, mobil: 603 200 076, e-mail: samec@svencom.cz

 

Lucia Jamrichová, Svengali Communications

tel: 257 310 028, mobil: 777 873 447, e-mail: jamrichova@svencom.cz