Více času na podstatné

Revize předpisů v oblasti zdanění energetických výrobků

18.04.2011 09:30

Evropská komise ve středu 13. dubna zahájila revizi předpisů v oblasti zdanění energetických výrobků na území EU. Stávající předpisy jsou totiž dle Komise zastaralé, proto je nutné reformovat způsob zdanění. Nový návrh si klade za cíl odstranit nerovnováhu a větší zohlednění obsahu CO2 u těchto výrobků. Návrh rozděluje energetické daně do dvou skupin, které budou u výrobků určovat celkovou sazbu daně.  Jedna skupina se bude zakládat na emisích CO2 energetického produktu a bude stanovena na 20 EUR za tunu CO2. Druhá skupina se bude zakládat na energetickém obsahu, tj. na skutečném množství energie, kterou daný produkt vyrobí, měřeném v gigajoulech (GJ). Minimální sazba daně bude stanovena na 9,6 EUR/GJ u motorových paliv a na 0,15 EUR/GJ u topných paliv. Uvedené sazby se budou vztahovat na všechna paliva používaná v dopravě a k vytápění. Hlavním cílem Komise je v členských státech podpořit růst a zaměstnanost zdaněním spotřeby nikoliv práce, jak tomu bylo doposud. Směrnice by měla vstoupit v platnost v roce 2013.

V návaznosti na návrh Komise na revizi směrnice o energetické dani zaslal Philippe de Buck, generální ředitel BUSINESSEUROPE, dopis komisaři pro daně a celní unii, audit a boj s podvody, kterým je Algirdas Šemeta. BUSINESSEUROPE zdůrazňuje, že evropské firmy považují za důležité snížení emisí z odvětví zpracování ropy, plynu, výroby energií, papíru, cementu, skla a oceli a to ve všech členských státech EU. Toho bude možné nejlépe dosáhnout pomocí daní, které by ovšem měly být posuzovány opatrně, pokud jde o nákladovou efektivnost při dosahování těchto cílů. Návrh nové směrnice o energetické dani řeší dle BUSNESSEUROPE důležité otázky, nicméně vyžaduje hlubší posouzení. Kompletní dopis naleznete zde.

 

Související článka: Uhlíková daň EU našla zastánce v českých teplárnách (www.euractiv.cz)

 

Zdroj: CEBRE