Více času na podstatné

Rozhodnutí o bezplatném přidělování povolenek v letech 2013-20

17.01.2011 09:33

Níže naleznete návrh Rozhodnutí Evropské komise k bezplatnému přidělování povolenek pro třetí obchodovací období v podobě, ve které bylo schváleno 15. 12. 2010 na Výboru Evropské komise pro změnu klimatu. Podle tohoto rozhodnutí budou přidělovány veškeré bezplatné povolenky. Návrh musí odsouhlasit Evropský parlament a Rada. Předpokládáme, že Rozhodnutí vstoupí v platnost  na přelomu března a dubna. Do této doby budou připraveny i podrobné pokyny.

 

Ke stažení: ROZHODNUTÍ KOMISE, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES