Více času na podstatné

Rozptylové studie a kompenzační opatření v nové legislativě ochrany ovzduší

18.02.2013 13:15

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Vás zvou na seminář "Rozptylové studie a kompenzační opatření v nové legislativě ochrany ovzduší". Seminář se bude zabývat požadavky nové legislativy ochrany ovzduší na obsah rozptylových studií. Podrobně budou účastníkům představeny požadavky na zpracování rozptylových studií stanovené v zákoně č. 201/2012 Sb.,  a ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.

V rámci semináře bude uvedena případová studie zpracování rozptylové studie referenčním modelem SYMOS a probrány budou také příklady z praxe s používáním rozptylových studií jako podkladu pro správní rozhodování.

Prezentovány budou také revidované podíly PM10 a PM2,5 v tuhých znečišťujících látkách pro potřeby rozptylových studií. V druhém bloku přednášek budou představeny zásady uplatňování kompenzačních opatření dle nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcího předpisu.
 

Seminář je určen:
  • zpracovatelům rozptylových studií
  • projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry
  • pracovníkům státní správy a samosprávy
 
Seznam přednášejících:

Ing. Kateřina Sukdolová, MŽP, vedoucí oddělení kvality ovzduší
RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha, oddělení modelování a expertíz
Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů
Ing. Josef Janota, Magistrát hlavního města Prahy, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí
Ing. Alena Kacerovská, MŽP, oddělení kvality ovzduší
Mgr. Jan Karel, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

 

Termín a místo konání:

Termín: úterý 26. března 2013

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Cena: 1380,- Kč bez DPH

 

Dokumety ke stažení:

Program semináře ke stažení v PDF

Organizační pokyny ke stažení v PDF

Organizační pokyny ke stažení v PDF


 

Přihláška a další informace najdete ZDE.

 

Kontakt na organizátora:

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Hana Šimánková
Vlčkovická 78/11
500 04 Hradec Králové

tel: 733 105 655