Více času na podstatné

Rozsáhlá novela zákona o ochraně veřejného zdraví přináší mnoho změn

14.05.2013 08:37

Ministerstvo zdravotnictví připravilo rozsáhlou novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví se návrhem slaďuje s terminologií zvláštních zákonů, a to zákona o chemických látkách a chemických směsích, živnostenským a školským zákonem, zákonem o sociálních službách, zdravotnickými zákony o zdravotních službách a specifických zdravotních službách, pracovněprávními předpisy a nařízeními Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí. Dílčím způsobem návrh mění oblast ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, neboť Ministerstvo zdravotnictví ustoupilo od přípravy věcného záměru specifického zákona zaměřeného na tuto oblast. Veřejné produkce hudby pořádané na veřejném prostranství, stejně jako hluk z dalších kulturních akcí a sportovních akcí na veřejném prostranství a hluk působený fyzickými osobami a hlasovými projevy zvířat se svěřuje do působnosti obcí. Více ZDE