Více času na podstatné

Rozsáhlou novelu zákona o vodovodech a kanalizacích posoudí vláda

25.02.2013 08:39

Na konci září minulého roku Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) poslalo do připomínkového řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Novelu ve středu posoudí Vláda, která by se měla dotknout i zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Cílem návrhu je především odstranění nedostatků zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. Dále je návrhem sledováno snížení administrativní náročnosti, zpřesnění výkonu státní správy, úprava a zjednodušení správního trestání a vymezení vztahu k vodnímu a  stavebnímu  zákonu a posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného. Návrh předpokládá, že novela bude účinná od 1. ledna 2014. Více ZDE.