Více času na podstatné

Roztočení cirkulárního kola a úprava odpadů

06.11.2018 08:44

K cirkulární ekonomice a efektivnější spotřebě zdrojů se musíme hlásit již nyní, uvádí pro nové číslo časopisu Odpadové fórum místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. V následném příspěvku upozorňujeme na fakt, že budovy se stávají cennými bankami materiálů a také představujeme platformu pro druhotné suroviny. V polemice se tentokrát ptáme, co lze považovat za nejzásadnější hybnou sílu, která by pomyslné cirkulární kolo stabilně a udržitelně roztočila, dále se podíváme na moderní recyklační linku chladících zařízení nebo naopak na martyrium s povolením provozu recyklace. V zahraniční rubrice tentokrát navštěvujeme Slovensko.

 

 

 

Obsah čísla:

 • K cirkulární ekonomice a efektivnější spotřebě zdrojů se musíme hlásit již nyní (Pavel Telička)
 • Budovy se stávají cennými bankami materiálů. A tak je třeba je i stavět, díl II (Soňa Jonášová, Jiří Študent ml.)
 • Ekonomické zpomalení na obzoru. Jako záchranný kruh může posloužit cirkulární ekonomika (Cyril Klepek)
 • ETV aneb cirkulární klenot vašeho podnikání (Jiří Študent)
 • Bezodpadová kancelář aneb tisk jako služba a elektronizace dat (Kristýna Kutilová)
 • Cirkulární kavárny jako cesta za minimalizací vzniku odpadu (Barbora Kebová)
 • Moderní recyklační linka mění chladicí zařízení na zdroje (Jiří Študent, ml.)
 • POLEMIKA - Roztočení „cirkulárního kola“ (Jiří Študent, ml.)
 • Martyrium s povolením provozu recyklace (Jan Skolil, Marie Kačírková)
 • Olomoucký kraj vytváří plán, který zatočí s odpadem (Josef Veselský)
 • Brno se stalo prvním městem v ČR, kde vyjel do ulic autobus poháněný biometanem (Petr Novotný)
 • Podíl třídičů odpadu se za 15 let v ČR zvýšil o 10 procentních bodů. Třídí už 73 % lidí! (Lucie Müllerová)
 • Mechanická předúprava a následné třídění odpadů (Tomáš Hamšík)
 • Recyklace  odpadních polystyrenových  plastů (František Vörös)
 • Odpady z metalurgie III. (Zdeněk Čížek)
 • Řešení kontaminace těžkými kovy pomocí pokročilé reduktivní technologie (Ivo Hlásenský, Jaroslava Šimoniková, Petra Najmanová)
 • Metoda čištění odpadních vzdušin s obsahem emisí amoniaku pomocí technologie plazmatu na principu klouzavého výboje (Radim Žebrák, Luboš Zápotocký, Pavel Sťahel, Lubomír Prokeš)
 • Zkušenosti s aktualizací BREF - Povrchové úpravy využívající organická rozpouštědla (Jiří Podlipný)
 • Protierozní ochrana půdy
 • Rozum do hrsti (Michael Barchánek)
 • Slovensko a jeho cesta k znižovaniu odpadov (Petra Csefalvayová)