Více času na podstatné

Růst cen elektřiny bude maximálně 5,5 procenta, upřesnila vláda

21.10.2010 07:28

Ministři dnes uzavřeli projednávání opatření proti skokovému růstu cen elektřiny.

 

Mechanismus k omezení skokového nárůstu cen elektřiny spočívá v promítnutí podpory obnovitelných zdrojů energie do cen pro konečné spotřebitele pouze v omezené míře. Vláda dokryje prostředky provozovatelům přenosových a distribučních soustav v takové výši, aby zvýšení příspěvku nezpůsobilo zvýšení cen elekřiny pro koncové uživatele o více než 5,5 %.

„Nutné zajištění rozpočtových zdrojů je na straně státního rozpočtu realizováno růstem příjmů prostřednictvím tří opatření. Zaprvé zvýšením odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a nově nastaveným způsobem sdílení příjmů z těchto poplatků i do příjmů kapitoly Ministerstva životního prostředí,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Nečas.

Dalším opatřením bude zavedení odvodu ve výši 26 % za výrobu elektřiny ze slunečního záření ze zařízení uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. „Třetím opatřením je zavedení darovací daně na emisní povolenky přidělené v letech 2011 a 2012 ze stanovené ceny jedné povolenky ve výši 385 Kč,“ dodal premiér.

Z nově aktualizovaných odhadů Energetického regulačního úřadu vyplývá, že do konce roku 2010 bude připojeno cca 1600 MW instalovaného výkonu z fotovoltaických elektráren, což způsobí nárůst příspěvku na podporu všech obnovitelých zdrojů energie, který je součástí konečné ceny elektřiny, z dnešních 166 Kč/MWh na 582 Kč/MWh. Z hlediska dopadu by tato částka vyvolala zvýšení ceny elektrické energie koncovým zákazníkům přibližně ve výši 11,8% pro domácnosti a 15,1% pro průmysl.

Takto enormní nárůst nelze vzhledem k dalekosáhlým ekonomickým dopadům dopustit. Ministerstvo financí zpracovalo ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem průmyslu a obchodu materiál, jehož součástí jsou navržená opatření, která zajistí zdroje pro odstranění skokového nárůstu cen elektřiny, který souvisí s podporou OZE.

Vláda dnes také odsouhlasila návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009, kdy byl v důsledku ekonomické krize převýšen rozpočtovaný schodek. Ministři také souhlasili s poslaneckým návrhem, který navrhuje vypustit z naturálních plnění, na která mají nárok poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu a poslanci Evropského parlamentu, bezplatné používání prostředků veřejné hromadné dopravy

 

Zdroj: vlada.cz