Více času na podstatné

Sborník prezentací ze senátní konference Energetický výzkum v ČR

19.04.2011 13:06

Termín konání: 15.3.2011

 

Témata:

Strategie EU v energetice a energetickém výzkumu, priority EU, způsoby financování
Priority ČR: které to jsou, jak liší se od priorit EU, jak jsou komunikovány, jak jsou
podporovány apod.
Energetický výzkum v EU: obvyklé způsoby financování energetického výzkumu, hlavní
hráči (univerzity, výzkumné ústavy, utility, technologické firmy)
Panelisté:
Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc., (moderátor) místopředseda senátního Výboru pro
záležitosti Evropské unie a člen podvýboru pro energetiku
Prof. RNDr. František Janouch, CSc., český a švédský jaderný fyzik
Mgr. Aleš Laciok, MBA , Technologické platforma Udržitelná energetika ČR- ČEZ a.s.
František Smolka, CZEPHO

 

Témata:
Technologické platformy: jejich role, význam
Zdroje financování: odkud lze čerpat finance pro financování energetického výzkumu,
jsou dostupné všem zájemcům (výzkumným ústavům, velkým firmám, malým a
středním firmám), jaká je role soukromých firem či fondů rizikového kapitálu (VC)
Nefinanční podpora: potřebují výzkumníci pomoc s vyhledáváním partnerů mimo ČR,
přípravou žádostí o financování, kde ji seženou
Panelisté:
PaedDr. Alena Gajdůšková (moderátor), místopředsedkyně Senátu PČR
Ing. Lubor Žežula, ÚJV-Řež u Prahy
Ing. Zdeňka Šustáková, Technologické centrum AV ČR
Doc. ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., prezident Asociace inovačního podnikání ČR

 

Témata:
Oblasti, kterým se věnují, vytyčené cíle, jak definují úspěch
Financování úspěšných organizací
Hlavní problémy – nedostatek lidských zdrojů, finančních prostředků, podpory, zájmu
soukromých subjektů, neúčinné patentování, licencování apod.
Panelisté:
Ing. Jiří Bis, (moderátor) předseda podvýboru pro energetiku Senátu PČR
Prof. Ing. František Hrdlička CSc., ČVUT, děkan-FS Praha
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel Výzkumného energetického centra při VŠB-TU
Ostrava
PhDr. Zdeněk Kučera, šéfredaktor odborného časopisu Alternativní energie

 

Sborník prezentací ze senátní konference Energetický výzkum v ČR ke stažení ZDE