Více času na podstatné

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihovýchod – Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. 12. kolo

09.08.2011 07:45

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.8.2011 schválil 6 Žádostí o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 2.012.730,- Kč.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle finančních prostředků jednotlivých
MAS. V této zprávě zveřejňujeme schválené Žádosti o dotaci u Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. Zdržení schválení bylo zapříčiněno dodatečnou
kontrolou jedné ze Žádostí.
Na další stránce uvádíme specifikaci schválených žádostí řazené dle registračního čísla. U každé žádosti je uvedeno i zaměření příslušné Fiche,
na základě které byl projekt podán (Hlavní opatření Fiche).

[více]

Zdroj: SZIF