Více času na podstatné

Schválené žádosti o podporu z OPŽP podaných v rámci 34. a 28. výzvy - prioritní osa 1 a 3.

07.01.2013 08:15
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 28. 12. 2012 na základě doporučení 28. Řídicího výboru OPŽP seznam schválených žádostí z XXXIV. výzvy pro prioritní osu 1 (dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní) a jednu dodatečně schválenou žádost z XXVIII. výzvy pro prioritní osu 3 (dotace na udržitelné využívání zdrojů energie).
 
Dokumenty ke stažení:

Schválené a zamítnuté žádosti z XXXIV. výzvy pro PO 1, dodatečně schválená žádost z XXVIII. výzvy pro PO 3

 

 

Zdroj: SFŽP