Více času na podstatné

Schválení nových čtyř účinných biocidních látek

02.08.2017 12:09

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) doporučil ke schválení čtyři účinné látky pro použití v dezinfekčních, konzervačních a insekticidních biocidních přípravcích. Konečné rozhodnutí bude na Evropské komisi. Dále se očekává, že další tři stanoviska týkající se produktů typu 2,5 a 11, budou přijata písemným postupem. Výbor také odložil vydání stanoviska pro Cholecalciferol jelikož je váženě uvažováno o substituci této účinné látky a musí tedy proběhnout širší veřejná konzultace.

 

Přehled účinných látek:

  • MBIT pro produkty typu 6
  • Imiprothrin pro produkty typu 18
  • Reakční směs para-formaldehyde and 2-hydroxy-propylamine (poměr 3:2) pro produkty typu 2, 6, 11, 12 a 13
  • Reakční směs para-formaldehyde and 2-hydroxy-propylamine (1:1) pro produkty typu 2, 6, 11 a 13

 

Ke stažení:

Bližší informace ke stanovisku BPC

 

 

Zdroj: ECHA