Více času na podstatné

Sdělení Komise Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020

10.02.2011 07:40

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020 podává přehled o odvětví obnovitelné energie v Evropě a jeho vyhlídkách do roku 2020. Dotýká se výroby jak elektrické energie a tepla, tak i dopravy. Zabývá se rovněž i otázkou financování energie z obnovitelných zdrojů. Komise uvádí, že v současné době představují průměrné roční kapitálové investiční náklady do energie z obnovitelných zdrojů 35 miliard EUR a pro dosažení stanovených cílů do roku 2020 by se tato částka měla rychle zdvojnásobit na 70 miliard EUR. Na závěr Komise vyzývá členské státy, aby provedly národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů, zjednodušily režimy plánování infrastruktury při současném respektování stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a zajistily, že jakékoli reformy stávajících vnitrostátních režimů podpory zaručí stabilitu pro investory a že nedojde k retroaktivním změnám.

 

Ke stažení: Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020

Zdroj: cebre