Více času na podstatné

SEA: Veřejné projednání strategií v oblasti ovzduší proběhne v polovině října

13.10.2015 16:55

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes oznámilo, že veřejné projednání návrhu Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a návrhu Národního programu snižování emisí ČR na životní prostředí (dále také „SEA SSZO“, resp. SEA NPSE“) se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí dne 16. října 2015 od 15.00 hodin v zasedacím sále č. 900 budovy ministerstva (Vršovická 1442/65, Praha 10).

Během společného veřejného projednání budou představeny návrhy SSZO a NPSE a dokumentace vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí. Získané připomínky budou využity při zpracování závěrečného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA SSZO a SEA NPSE povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA - odkaz níže.

 

Odkaz na dokumenty v systému SEA:

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Národní program snižování emisí ČR 2020