Více času na podstatné

Sediment – hnojivo či odpad?, limitní hodnoty...

04.03.2010 06:38

Sedimenty – sedimenty dnové, aquatické nebo fluviální, to všechno jsou názvy pro dnes velmi kontroverzní produkt, na který se hodí skvěle nerudovská otázka „Kam s ním?“ Velké mezinárodní konference, články v renomovaných časopisech i běžném denním tisku jsou věnovány otázkám kvality, složení, původu a nakládání se sedimenty. Kde vznikla tato honba za sedimenty a jejich využitím, když v historii vodohospodáři ani pracovníci v oboru odpadového hospodářství nic podobného neznali? více...

 

V polovině roku 2009 vyšla v platnost dlouho očekávaná vyhláška upravující aplikaci vytěžených rybničních a říčních sedimentů na zemědělskou půdu (vyhláška č. 257/2009 Sb. – více v samostatném článku). Předmětem tohoto příspěvku je vysvětlení tvorby limitních hodnot rizikových prvků a látek, které byly do vyhlášky navrženy. více..