Více času na podstatné

Pozvánka na seminář - Čistší produkce (CP)

20.09.2010 12:15

Všichni hovoříme o hledání úspor materiálových a energetických toků ale řada podniků je přesvědčena, že ekonomicky efektivní potenciál pro lepší využívání vstupů výroby už využila. Projekty čistší produkce realizované i ve velmi dobře řízených podnicích ukazují, že tomu tak často není a podniky mají v řízení materiálových a energetických toků mj. díky překotnému vývoji v této oblasti značné rezervy. Využitím nástrojů čistší produkce dosahují dalších významných úspor a snížení znečištění.

Poslední zkušenosti z této oblasti budou prezentovat domácí i zahraniční specialisté, ale i zástupci podniků, na semináři Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím čistší produkce - eko-efektivní cesty k úsporám materiálů a energie. Seminář se uskuteční v Brně v aule Mendelovy univerzity dne 6. 10. 2010. Na semináři se dozvíte jak identifikovat potenciál úspor ve Vašem podniku, jaká je dobrá praxe pro jeho optimální využití a jak efektivně měřit skutečně dosažené úspory. Získáte přehled aktuálních možností pro financování inovací, mj. bude představen nový dotační program na podporu vstupních hodnocení a přípravy projektů v podnicích.

Seminář je určen nejen pro malé a střední podniky a pořádá jej Hospodářská komora České republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká informační agentura životního prostředí, Mendelova univerzita v Brně a ENVIROS, s.r.o. v rámci projektu ACT-CLEAN.

Podrobný program najdete na ZDE.

Srdečně Vás na tuto důležitou událost zveme.