Více času na podstatné

Seminář k chemické legislativě - „Nařízení CLP“, 25.10.2010, Praha

08.10.2010 09:04

Seminář k chemické legislativě - „Nařízení CLP“
25.10.2010, Praha – Černý Most

Nařízení CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008) stanovuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Toto nařízení sebou přináší řadu nových povinností, které je třeba plnit již od 1.12.2010. Seminář se zaměří na nová pravidla a kritéria, která sebou nařízení CLP přináší. Součástí semináře bude již tradičně řada praktických příkladů a ukázek, včetně bohaté diskuse. Zároveň můžete využít možnosti zaslání dotazu lektorovi, ještě před konáním semináře.

Program semináře:
• Aktuální vývoj, novinky a povinnosti v chemické legislativě;
• Nařízení CLP – nový systém klasifikace, balení a označování látek (povinnosti od 1.12.2010);
• Systém oznámování látek do seznamu klasifikací a označení (ECHA);
• Aktualizace bezpečnostních listů;
• Vaše otázky a odpovědi.

[více]