Více času na podstatné

Seminář k problematice Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP) již příští týden!

23.11.2011 09:56

Integrovaný systém ohlašovacích povinností je databáze pro podávání hlášení, která se týkají životního prostředí. V první fázi využívaly tento systém subjekty ohlašující do Integrovaného registru znečišťování (IRZ), ale v roce 2012 se již bude týkat i ostatních. Nabízeným kurzem, vedeným zkušenou lektorkou praktickou formou, chceme pomoci ke kvalifikovanější orientaci zúčastněných v dané problematice v praxi.

Záměr:

Vysvětlit plnění povinností v oblasti ohlašování prostřednictvím integrovaného registru znečišťování a přiblížit věcný obsah integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, jakož i vymezit rozdílnost obou systémů.

Určeno:

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za plnění povinností z hlediska ochrany životního prostředí, zejména v oblasti nakládání s odpady, vodami, ochrany ovzduší a IPPC.

Obsah:

Výklad povinností vyplývajících ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Nařízení vlády č. 145/2008Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků

Lektoři:

    Ing. Monika Čiperová

Termíny:

    30. listopad 2011 - penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice,

    GPS: 50°1'8.893"N, 15°46'19.465"E - mapa
    číslo akce: 405

Účastnický poplatek:

    2.400,- Kč bez DPH (2.880,- Kč včetně 20% DPH)

Časový průběh:

    8:30 - 9:00 Prezentace
    9:00 - 15:00 Odborný program

    Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, zákusek),

    s přestávkou na oběd se neuvažuje.

Zakončení:

    Účastnicím bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

    Ostatní informace
    PŘIHLÁŠKA

 

Organizátor:

AGENTURA ÁMOS

Jungmannovo nábř. 319

537 01 Chrudim
Tel/Fax: 469 638 467
E-mail: amos.chrudim@iol.cz
WWW: www.agentura-amos.cz

 

Další odborné akce - prosinec 2012:

Interní auditor EMS (5. až 7.prosince 2012)

Environmentální legislativa  (8. až 9. prosince 2012)