Více času na podstatné

Seminář nejen pro Zelené firmy se letos zaměří na trendy ve využití vysloužilých elektrozařízení

24.09.2013 08:00

Inteligentní systém nakládání s odpady nebo legálnost výkupu elektrozařízení – to jsou příklady témat, která zazní na letošním čtvrtém ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy. Seminář na téma „Vývojové trendy v oblasti vysloužilých elektrozařízení a odpadového hospodářství“ se uskuteční 17. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Přihlásit se do něj mohou nejen firmy zapojené do projektu Zelená firma, ale i odpadoví hospodáři a odborná veřejnost včetně studentů.

Seminář nejen pro Zelené firmy se bude i letos věnovat aktuálním tématům z oblasti odpadového hospodářství, jako je zpětný odběr, logistika a zpracování odpadů, recyklace, výzkum a vývoj. Pozornost bude také soustředěna na téma společenské odpovědnosti firem a na problematiku nelegálnosti prodeje firemního elektroodpadu.

„Naším cílem je přiblížit účastníkům detailněji problematiku nakládání s elektroodpadem a inspirovat zástupce firem k dalším krokům, které povedou k minimalizaci negativních dopadů jejich podnikání na životní prostředí,“ uvedl Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která seminář pořádá. „Seminář se také zaměří na problematiku vydávání oprávnění pro výkup elektroodpadu a účastníky upozorníme, jaké sankce firmám hrozí za prodej vysloužilých elektrozařízení,“ doplnil Kubernát.

Na semináři promluví řada odborníků z oblasti odpadového hospodářství. Představí se například zástupci České inspekce životního prostředí, Nemocnice Na Bulovce, Siemens, s.r.o., a WEEE, a.s. V rámci doprovodného programu bude účastníkům představena také originální kolekce šperků a doplňků Trash Made, vyrobených z částí vysloužilých elektrozařízení. Mendelova univerzita v Brně, která je spolupořadatelem semináře, chystá pro účastníky podnětnou prohlídku.

„V rámci semináře máme pro účastníky připravenou komentovanou prohlídku Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,“ sdělil Tomáš Vítěz, zástupce Mendelovy univerzity. „Budou předvedeny například možnosti využití přenosného rentgenofluorescenčního analyzátoru v odpadovém hospodářství, který lze využít na zjišťování barevných kovů, Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací nebo Centrum nejlepších dostupných technik,“ doplnil Vítěz.

 

Další informace:

Seminář nejen pro zelené firmy: Vývojové trendy v oblasti vysloužilých elektrozařízení a odpadového hospodářství

Termín: 17. října 2013, 9:30 – 15:45

Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, budova Q, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Přihlášení: na stránkách https://www.zelenafirma.cz do 14. října 2013

 

O projektu Zelená firma

Projekt Zelená firma je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií s automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1500 firem.

Výhodou pro firmu je svoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu, baterií, tonerů, CD a DVD zdarma, a navíc zajištění sběru drobných elektrozařízení od zaměstnanců. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování občanů. Firma zároveň získá podporu ve formě plakátu k označení sběrného místa, informačních letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.

V roce 2010 byla služba pro Zelené firmy rozšířena o nabídku velkých sběrových akcí, při kterých mají zaměstnanci firmy možnost odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.