Více času na podstatné

Seminář - ZÁKON O ODPADECH PO DALŠÍ NOVELE VČETNĚ NOVELIZOVANÝCH PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

30.09.2009 14:28

Datum: 13.10.2009
Lektor: JUDr. Dana Římanová, členka legislativní komise Legislativní rady vlády ČR
Cena: 1500,- Kč (Tato cena je konečná - nejsme plátci DPH)
Kód semináře: 903 (= variabilní symbol)
Studijní materiály: Posluchači obdrží studijní materiály.
Pořádá:

DaV vzdělávací agentura

 

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

Seminář je zaměřen na propojení jednotlivých částí a paragrafů zákona s prováděcími předpisy a výuku v orientaci, složité technické právní úpravy nakládání s jednotlivými druhy odpadů, tak aby posluchač se dokázal pro svoje potřeby aplikovat zákon a jeho prováděcí předpisy.
 

PROGRAM:

• Pojmy, zařazování odpadů.
• Povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
• Poplatek za odstranění autovraky a elektrošrotu.
• Povinnosti při nakládání s autovraky a elektrošrotem, kvóty využití,
evidence.
• Povinnosti při nakládání s dalšími komoditami odpadů, nově s bateriemi.
. Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných
odpadů.
• Novely prováděcích předpisů ve vztahu k autovrakům,
elektroodpadům a k biologicky rozložitelným odpadům.
. Výkon státní správy a správní delikty, včetně správního trestání.
• Evidence odpadů.
• Hlášení o produkci odpadů.
• Evidence při přepravě nebezpečných odpadů.
• Stanoviska a metodické pokyny MŽP na úseku nakládání s odpady.
• Ekonomické nástroje v politice odpadového hospodářství.

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, (roh Václavského náměstí a Jindřišské ulice, vchod z Jindřišské ulice.
(ukázat na mapě)

 

ČASOVÝ PRŮBĚH:

8:30 - 9:00 registrace
9:00 zahájení
10:30 - 11:00 přestávka
13:00 předpokládané ukončení

 

PŘIHLÁŠKA na seminář ZDE