Více času na podstatné

Semináře na téma „Poslední rok programového období Operačního programu Životní prostředí“

26.08.2013 07:35

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pořádají v září 2013 semináře na téma „Poslední rok programového období Operačního programu Životní prostředí" v několika krajských městech České republiky.

Hlavním cílem semináře je seznámení s průběhem programového období OPŽP, se současným stavem a také s výhledem na budoucí programové období. Účast na seminářích je zdarma, podrobnější informace o místech, termínech konání a kontaktech pro přihlášení se najdete zde:

 

 Místo konání  Datum konání  Termín a kontakt pro přihlášení
Karlovy Vary - Magistrát  4. září od 10:00  do 31. 8. monika.rylichova@mzp.cz
Ostrava - Magistrát  5. září od 10:00  do 31. 8. monika.rylichova@mzp.cz
Brno - Nová radnice  9. září od 10:00  do 3. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Pardubice - Magistrát     12. září od 10:00  do 8. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Zlín - Magistrát     16. září od 10:00   do 10. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Plzeň - Magistrát      19. září od 10:00  do 15. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Jihlava - Magistrát    26. září od 10:00   do 22. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Olomouc - Magistrát    30. září od 10:00  do 24. 9. monika.rylichova@mzp.cz

 

Zdroj: SFŽP