Více času na podstatné

Semináře pro žadatele/příjemce strukturálních fondů EU

14.09.2011 06:49
  • Seminář pro příjemce v 2.1 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na ZVZ" 2

    Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů pořádá dne 5. října 2011seminář pro příjemce v oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu (výzvy č. 06, 08 a 09) na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách".
    Více informací naleznete zde: Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na ZVZ" 2 [více]

  • Seminář pro žadatele v oblasti intervence 4.1. IOP
    Dne 22. 9. 2011 od 9: 30 pořádá Řídicí orgán IOP seminář pro žadatele ve 12. kontinuální výzvě Ministerstva pro místní rozvoj pro předkládání projektů v IOP, prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu. Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat na emailové adrese iop@mmr.cz do pondělí 19. 9. 2011 do 16 hodin. [více]