Více času na podstatné

Senát - návrh změny zákona o hospodaření s energií (406/2000 Sb.), návrh změny zákona o územním plánování a stavebním řádu (183/2006 Sb.)

18.07.2012 08:26

Na pořadu 24. schůze Senátu v 8. funkčním období, bude projednáváno mimo jiné:

 

Prvním bodem programu jednání byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Výsledkem hlasování je, že Senát svým usnesením č. 673, v hlasování č. 13 , vrátil návrh zákona s minimálními pozměňovacími návrhy zpět do poslanecké sněmovny. Například ekologickými organizacemi hojně diskutována účast veřejnosti byla zachována bez změn. Výsledkem jednání byl potěšen i Svaz měst a obcí ČR, jelikož senát schválil jako datum, ke  kterému budou zakonzervovány počty stavebních úřadů v území, 1. červenec 2012. Přičemž původní návrh počítal s datem 31.12.2012, což by znamenalo, že by mohlo do konce roku dojít k redukci počtu úřadů. Dále Svaz požadoval, aby náklady na  neodkladné odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací v případě neznámého nebo nesolventního vlastníka hradil stát, namísto obce, jejíž stavební úřad rozhodnutí o odstranění vydal. I tuto připomínku Svazu si Senát osvojil a schválil jako pozměňovací návrh. Více na stránkách SMOCR.czStenozáznam z jednání.

 

Jednání o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, probělo až ve čtvrtek v odpoledních hodinách, přičemž návrh zákona byl usnesením č. 702, v hlasování č. 66 přijat. Zákon nově zavádí povinnost označovat budovy energetickými štítky podobně, jako je tomu u elektrospotřebičů. Novelu nyní musí posvětit již pouze prezident republiky. Nově tak bude nutné, aby stavitelé, resp. vlastníci domů při prodeji označili energetickým štítkem všechny nové, resp. rekonstruované budovy. Stávající budovy budu označovány štítky postupně v letech 2015-2019, a to podle zákonem určené plochy. V případě pronájmů, bude tato povinnost platit až od roku 2016.

 

Kompletní program naleznete na SENAT.cz