Více času na podstatné

Senát předložil návrh na změnu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Změny se dotknou klíčové infrastruktury.

14.02.2013 08:38

Cílem senátního návrhu zákona je zahrnout stavby pro dopravu, pro elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a stavby v průmyslových zónách mezi případy, pro které nebudou předepisovány odvody za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu. Senátní očekává pozitivní dopad na veřejné rozpočty, zaměstnanost a zvýšenou podnikatelskou aktivitu. Návrh počítá s tím, že řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Termín připomínek je stanoven na 21. února 2013.

Předložený návrh je omezen jen na změny v nezbytně nutném rozsahu a odstraňuje, resp. zmírňuje negativní dopady zákona č. 402/2010 Sb. pouze v případech, které jsou nejvýrazněji pociťovány a kde stávající výše odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nemá věcné opodstatnění. Řešení dalších problémových okruhů ponechává návrh zákona na komplexní novele zákona připravované Ministerstvem životního prostředí. Případy, kde jsou nepřiměřenou mírou ochrany zemědělského půdního fondu dotčeny jiné celospolečenské zájmy a které návrh usiluje řešit, se týkají:

  • staveb pro dopravu,
  • staveb pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství,
  • staveb v průmyslových zónách.

Cílem senátního návrhu zákona je zahrnout stavby pro dopravu, pro elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a stavby v průmyslových zónách mezi případy, pro které nebudou předepisovány odvody za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu. Návrh počítá s tím, že řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Návrh předpokládá pozitivní dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a odůvodňujete tím, že snížením současné excesivní výše odvodů dojde k realizaci podnikatelských projektů, které jsou díky současné výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nerentabilní. V důsledku snížení výše odvodů lze očekávat, že dojde ke zvýšení celkového výběru odvodů a zároveň k dalším platbám do veřejných rozpočtů díky zvýšené podnikatelské aktivitě. S tím souvisí i zvýšení zaměstnanosti a z toho plynoucí snížení nároků na státní rozpočet ve formě různých podpor.

Dopad na podnikatelskou sféru bude tedy pozitivní, neboť snížení výše odvodů bude v dotčených regionech stimulovat rozvoj výstavby, veřejných služeb a podnikání, což přinese další pozitivní multiplikační efekty pro kvalitu života v regionech a ve svém důsledku i pro veřejné rozpočty.

 

Senátní návrh změny zákona ke stažení - ZDE.