Více času na podstatné

Senát schválil novelu zákona o hospodaření energií i změny rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu

19.03.2015 14:43

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ SENÁTU Dne 18. března byla zahájena 7. schůze Senátu. Senát projednal novelu zákona o hospodaření s energií a dále novelu zákona, která nově řeší rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu. V obou případech se bude těmito zákony znovu zabývat Poslanecká sněmovna, protože je Senát schválil ve znění svých pozměňovacích návrhů. Změny se týkají především povinného zavádění měřičů tepla. Naopak novelu zákona o právu na informace o životním prostředí Senát schválil ve znění postoupením Poslaneckou sněmovnou. Senát dále projednal zprávu o životním prostředí za rok 2013. Senátoři vzali zprávu na vědomí a doporučili její  rozšíření o ekologické zátěže a informace o ultrajemné částice pocházející zejména z těžké nákladní dopravy. Nově bude Ministerstvo životního prostředí vytvářet mutace zpráv pro jednotlivé kraje.

 

Aktuality:

 • Zajímavost: Ministr Brabec v Senátu dne 18.3. také uvedl, že ve velmi krátkém času půjde do mezirezortního připomínkového řízení novela zákona o ochraně ovzduší. Dále uvedl, že dnes porada vedení ministerstva řešila novelu zákona o vodách.

 

 • Rozúčtování tepla (19.3.2015):
  • VÝSLEDEK: Senát schválil novelu zákona ve znění přijatých pozměňujících návrhů. Novelu se tak bude znovu zabývat Poslanecká sněmovna.
  • Hlasování - pozměňovací návrhy VUZP (Podkladový materiál): schváleno (body 1,2,4,5)
  • Hlasování - pozměňovací návrh sanátorky Seitlové: (vypuštění slov "a za slova „Spotřební složka“ vložit slova „ , která činí nejméně 50 % nákladů na vytápění,“." z pozměňovacího návrhu VUZP - bod č.3: schváleno
  • Hlasování - návrh na zamítnutí zákona: zamítnut
  • Týká se zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Podkladový materiál)
  • Platnost: 1. ledna 2016

   

 

 • Zákon o hospodaření energií (19.3.2015): 
  • VÝSLEDEK: Senát schválil novelu zákona ve znění přijatých pozměňujících návrhů (výboru VUZP - Podkladový materiál). Novelu se tak bude znovu zabývat Poslanecká sněmovna.
  • Povinné měřiče tepla: Ministr průmyslu Jan Mládek senátorům slíbil, že se pokusí v Bruselu vyjednat výjimku pro případy, ve kterých je instalovat měřič neefektivní. MPO si teď podle Mládka nechá u Českého vysokého učení technického zpracovat analýzu, která zjistí, v jakých typech budov nemá smysl měřidla instalovat. Ministerstvo poté, co bude mít k dispozici studii, do vyhlášky napíše, kdo nemusí instalovat měřicí přístroje na teplo. Senátoři také do novely vložili ustanovení, které říká, že uživatelé bytů nebo jejich vlastníci budou povinni umožnit instalaci nebo kontrolu měřidel pouze na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků.

  • Zajímavost: Jak se na měřiče tepla dívají jiné země v Evropě, více na iDNES ZDE.
  • Platnost: 1. července 2015
  • Novelu projednali senátoři jako 1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. března

  • Anotace předpisu ZDE.

   

 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 (18.3.2015):
  • VÝSLEDEK: Senát vzal Zprávu na vědomí a doporučil níže uvedené rozšíření
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP) doporučil, aby příští Zpráva obsahovala také i ekologické zátěže. Ministr Brabec uvedl, že tyto informace budou doplněny již v Zprávě za rok 2014
  • Senátoři dále doporučují, aby Zpráva obsahovala i informaci k ultrajemným částicím zejména z těžké nákladní dopravy a jak byla prováděna měření za tímto účelem. K tomuto ministr Brabec uvedl, že není problém uvádět data, která jsou k dispozici, protože v ČR není k dispozici celorepubliková monitorovací síť.

   

 • Zákon o právu na informace o životním prostředí (18.3.2015):
  • VÝSLEDEK: Senát schválil novelu zákona ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou
  • Jedná o technickou novelu zákona. Jedním z okruhů zamýšlených změn bylo upřesnění právní úpravy zpřístupňování prostorových dat. Materiál zahrnuje rovněž úpravu v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Schválený pozměňovací návrh poslance Zahradníka znamená, že Ministerstvo životního prostředí bude muset každoročně zpracovávat a zveřejňovat i zprávy o životním prostředí pro jednotlivé kraje. K tomuto ministr Brabec uvedl, že ministerstvo již má zpracovanou maketu pro krajské zprávy a náklady se budou podle ministra pohybovat okolo 500 tis. Kč. Více v anotace ZDE.
  • Ministr Brabec: připravena maketa pro krajské zprávy, odhad nákladů: 500tis. Kč
  • Platnost: 1. září 2015

 

 

 

Novela zákona o hospodaření energií

Poslanci v polovině února schválili novelu zákona o hospodaření energií ve třetím čtení ve znění pozměňovacích návrhů. Vlastníci bytových domů, administrativních budov, stavebníci a společenství vlastníků budou tak muset nechat zpracovat pro tyto stavby tzv. energetický štítek pouze v případě prodeje nebo pronájmu. Plošná povinnost nechat tyto štítky zpracovat jim už zřejmě hrozit nebude.

Novela počítá s tím, že při prodeji nebo pronájmu staveb postavených před rokem 1947, u níž nebyla od té doby žádná větší změna, by vlastník po dohodě s druhou stranou nemusel štítek předkládat.

Změna zákona se dotkne i velkých podnikatelů, kteří budou muset nově každé čtyři roky nechat zpracovat energetický audit. Týká se to asi 2150 firem.

Předloha také nově upravuje přijímání Státní energetické koncepce. Další změnou je zpřesnění povinností pro realitní kanceláře, které musí zveřejňovat v inzerátech na nemovitosti energetickou třídu budovy. Pokud realitky od vlastníka nemovitosti neobdrží průkaz, budou podle novely muset v nabídce uvést nejhorší energetickou třídu G.

Dále zákon zjednodušuje podmínky pro program Nová zelená úsporám. Dává poskytovateli dotací možnost nechtít od žadatelů energetický posudek od auditora. Nově bude moci vyžadovat pouze posouzení od zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov (energetický specialista). Novela by měla platit od 1. července 2015. Anotace předpisu ZDE.

 

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o právu na informace o životním prostředí ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Schválený pozměňovací návrh poslance Zahradníka znamená, že ministerstvo životního prostředí bude muset každoročně zpracovávat a zveřejňovat zprávy o životním prostředí i pro jednotlivé kraje. Podle Zahradníka Ministerstvo takové zprávy do roku 2009 vydávalo. Proti byl ministr životního prostředí Richard Brabec. MŽP provedlo mezi regiony anketu a o zprávy projevila zájem polovina z nich. Ministr navrhoval, že kraje, které budou zprávy chtít, je taky dostanou. Anotace předpisu ZDE.

 

Přehled navržených bodu programu:


 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  /senátní tisk č. 32/
  • stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) - schvaluje
  • stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP) - pozměňovací návrhy (Podkladový materiál)
  • žádost o projednání jako 1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. března
  • Podkladový materiál
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 42/
  • stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP) - schvaluje
  • stanovisko: Ústavně-právní výbor (UPV) - schvaluje
  • žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání ve středu 18. března
 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 /senátní tisk č. 3/
 • stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP) - bere na vědomí
 • žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání ve středu 18. března
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 40/
  • žádost o projednání jako 5. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. března