Více času na podstatné

Senát schválil chemický zákon!

27.10.2011 15:01

Senát dnes odpoledne schválil Návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou. Do obecné rozpravy se nikdo nepřihlásil.

 

Zákonem dojde k adaptaci českého právního řádu na několik přímo použitelných předpisů ES. Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí a při jejich uvádění na trh a používání. V souvislosti s tím se upravují kompetence orgánů státní správy a stanovují sankce za neplnění povinností.

 

Text návrhu zákona: ZDE (sněmovní tisk 311)