Více času na podstatné

Senát schválil energetický zákon

10.06.2011 15:55

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Senát projednal dne 9. 6. 2011 na 9. schůzi. Návrh zákona byl schválen ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. 
 

Odkaz na usnesení 242 ZDE

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.