Více času na podstatné

Šest praktických příruček pro podávání informací v aplikaci IUCLID 5

26.04.2010 13:18

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydala šest praktických příruček, které mají pomoci žadatelům o registraci splnit požadavky vyplývající z nařízení REACH.

Praktické příručky poskytují žadatelům o registraci komplexní a podrobné rady související s přípravou registrační dokumentace použitím aplikace IUCLID 5. Zahrnují rovněž možnosti pro přizpůsobení požadavků na informace a věnují se i postupu pro oznamování alternativních zkušebních metod (tj. takových, které nejsou prováděné na zvířatech).

ECHA očekává, že příručky pomohou žadatelům o registraci co nejlépe využít integrované strategie zkoušek a jasně stanoví míru podrobnosti informací požadovaných ke splnění zákonných požadavků.

Jedná se o těchto šest příruček:

  1. Jak oznamovat údaje ze zkoušek in vitro
  2. Jak oznamovat podrobné souhrny studií
  3. Jak oznamovat průkaznost důkazů
  4. Jak oznamovat upuštění od požadavků na informace
  5. Jak oznamovat (Q)SAR
  6. Jak oznamovat analogický přístup a kategorie

Praktické příručky naleznete na těchto internetových stránkách:

https://www.echa.europa.eu/publications_en.asp

 

Zdroj: MPO