Více času na podstatné

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

09.11.2011 13:19

Ve dnech 19. a 20. října 2011 připravilo Ministerstvo zemědělství pravidelné pracovní setkání odborných útvarů úseku vodního hospodářství s pracovníky vodoprávních úřadů.

 

Program semináře:

Program - Medlov 2011

 

Prezentace ze semináře:

Binhacková - novelizace vyhlášky č. 432/2001

Horáček - vodohospodářské aktuality

    - General LAPV

    - profily povrchových vod využívaných ke koupání

    - právní předpisy související s vodním hospodářství

    - velká novela stavebního zákona

Kudová - vrchní vodoprávní dozor

Nietscheová, Krátký - povinnosti správce vodních toků

Pokorný - vodohospodářské aktuality

    - transformace zemědělské vodohospodářské správy (ZVS)

    - novelizace vyhlášek k vodnímu zákonu

    - příprava významných protipovodňových opatření

  

 

Zdroj: MZe