Více času na podstatné

Severní Morava bude mít v kotlích přes čtvrt miliardy: Výzva na 60 milionů startuje 1. srpna

22.07.2014 10:45

Hned první pracovní den v srpnu otevře Ministerstvo životního prostředí spolu s Moravskoslezským krajem další společnou výzvu pro podávání žádostí o výměnu kotlů. Moravskoslezský kraj pro tuto výzvu uvolnil ze svého rozpočtu 30 milionů korun, stejnou částku poskytne MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Spolu s touto novou dotací tak je v kraji na výměnu kotlů investováno už 280 milionů korun.

 

„Ještě před příchodem na ministerstvo jsem si vytyčil jako jednu ze svých hlavních priorit zlepšení ovzduší v celé České republice a v krajích s největším znečištěním především. Hned při první návštěvě Moravskoslezského kraje začátkem roku jsme se s panem hejtmanem Novákem domluvili, že bychom chtěli v úspěšných kotlíkových dotacích pokračovat. Během všech dosavadních výzev bylo jen v Moravskoslezském kraji na nové kotle vydáno už 220 milionů korun, o které se v rámci jednotlivých výzev přihlásilo téměř 5000 žadatelů. Jsem rád, že jsme spolu se SFŽP ČR schopni na zlepšení ovzduší v tomto regionu poskytnout dalších 30 milionů. Chtěli bychom, aby lidé mohli staré kotle za nové ekologické vyměnit v celé zemi. Aktuálně vyjednáváme s Evropskou komisí o tom, jakým způsobem tuto výměnu umožnit co největšímu počtu domácností, které by v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí na nové kotle mohly čerpat 9 miliard Kč," prozradil ministr Richard Brabec.

 

Podporovanými typy kotlů v nové, už 6. výzvě Moravskoslezského kraje jsou opět plně automatické kotle třetí a vyšší emisní třídy nebo zplyňovací, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se od 15 do 60 tisíc korun.

 

„Dotační program se zaměřuje především na obyvatele, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, a směřuje je k tomu, aby zvážili změnu systému vytápění nemovitostí a s využitím dotace snížili své náklady na pořízení nového vytápění. V průběhu příštích několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento program jim dává šanci učinit tak včas a s výrazně nižšími náklady," říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

 

Lidé, kteří o dotaci požádají, dostanou do 20 týdnů od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoli. Úspěšní žadatelé pak mají 9 měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a nainstalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

 

„Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí, jak prokázaly výsledky předchozích výzev," dodává náměstek hejtmana MSK kraje Daniel Havlík.

 

Seznam podporovaných kotlů je zveřejněn a spravován Státním fondem životního prostředí ČR: ZDE.

Podrobné informace k už proběhlým výzvám v Moravskoslezském kraji naleznete zde.

 

Zdroj: SFŽP