Více času na podstatné

Seznam již registrovaných látek

12.10.2009 11:26

 

Na stránkách ECHA je nyní k dispozici seznam již registrovaných látek. Tento seznam je k dispozici volně ke stažení a obsahuje v současnosti 156 chemických látek. Látky jsou řazeny dle EINECS čísla a obsahují také IUPAC název a CAS číslo. V současnosti se jedná o prozatímní řešení, kdy se ke konci roku počítá s vytvořením přehlednější databáze registrovaných látek a bude tak opuštěno od současného formátu PDF. Uvedené látky jsou látkami, pro které byla předložena kompletní registrační dokumentace k září 2009, a kterým bylo přiděleno registrační číslo. Pokud seznam obsahuje látku, kterou hodláte v budoucnu registrovat, pak je vaše pozice snadnější v tom, že stačí kontaktovat daného registrujícího a připojit se ke společnému předložení vybraných dat, dle nařízení REACH.

Seznam ke stažení: https://echa.europa.eu/chem_data/registered_substances_en.asp

Pozn.: pro stažení seznamu ve formátu PDF je nejprve nutné odsouhlasit licenční ujednání.

Zdroj: ECHA