Více času na podstatné

Seznam látek, které budou registrovány v roce 2010

19.04.2010 09:35

ECHA na svých stránkách zveřejnila seznam látek, o kterých se jejich výrobci, resp. dovozci vyjádřili, že je hodlají registrovat již v tomto roce. Tento zveřejněný seznam látek je určen zejména pro následné uživatele, kteří si aspoň tímto způsobem mohou ověřit, zda jim dodávaná látka bude registrována v čas. Daný seznam bohužel obsahuje pouze název látky a její CAS číslo, není tedy možno ověřit si konkrétního dodavatele látky. V případě, že odebíráte od svého dodavatele látku v množství větším jak 1 000t/r anebo látka splňuje některá z kriterií, která předurčují pro látku nejzazší termín registrace k 30.11.2010, a danou látku jste ve zveřejněném seznamu nenašli, pak ECHA doporučuje kontaktovat svého dodavatele anebo se obrátit přímo na ECHA prostřednictvím webového formuláře.

 

Seznal látek: https://echa.europa.eu/doc/echa_chem/list_identified_registrations_2010.pdf

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_18_dcg%20_du_20100416.pdf

droj: ECHA