Více času na podstatné

Seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu MŽP ke dni 1. ledna 2011

21.01.2011 07:47

Tradiční první věstník MŽP v roce přináší čtenářům opět ucelený seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu MŽP ke dni 1. ledna 2011. V seznamu jsou platné právní předpisy členěny dle složek životního prostředí. Věstník si můžete nechat zasílat poštou nebo můžete odebírat elektronicky na adrese https://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=2#2