Více času na podstatné

Seznam zdrojů, které budou součástí místních regulačních řádů

26.10.2010 09:38

Metodický pokyn, kterým se vydává seznam zdrojů, které budou součástí místních regulačních řádů zpracovaných v souladu s § 8, odst. 5 zákona
č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů naleznete ve věstníku MŽP (říjen 2010).