Více času na podstatné

SFŽP aktualizoval Plán výzev pro rok 2013

29.04.2013 17:49
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 potřebám žadatelů a zároveň naplňuje akcelerační opatření v Operačním programu Životní prostředí.
Předložená aktualizace Plánu výzev pro rok 2013 je odpovědí na požadavek na zrychlení procesů a optimalizaci některých parametrů. Cílem je zjednodušit žadatelům cestu ke spuštění projektu a zkrátit administrativní procesy na minimum.
Změny plánu výzev zohledňují akcelerační opatření a možnosti jejich důsledného uplatňování a zároveň mají přispět k uspokojení potřeb žadatelů i s ohledem na jejich reálné možnosti. Mimo jiné došlo ke zkrácení harmonogramu XXXIX. výzvy o 14 dní, XLIV. výzvy o 2 měsíce a harmonogramu XLV. výzvy, který byl zkrácen o 2,5 měsíce.
 
Dokument ke stažení: