Více času na podstatné

SFŽP - Informace k Prioritní ose 2 a 3

20.06.2011 08:20

 

Vysvětlení k bodovému hodnocení projektů ve XXVIII. Výzvě, Prioritní osy 3

Hodnotící kritéria k XXVIII. výzvě byla doplněna o vysvětlení, jakým způsobem bude bonifikován projekt, podaný jako kombinace podoblastí podpory 3.1.1 a 3.2.1 tzv. kombinovaný (skupinový) projekt. Kritéria jako taková, nedoznala žádné změny.

 

Ekologická a technická kritéria se liší v závislosti na typu projektu. V tabulkách v příloze jsou uvedena jednotlivá hodnotící kritéria pro oblasti podpory vyhlášené v rámci XXXIII. výzvy OPŽP.

Hodnotící kriteria k XXVIII. výzvě - doplněna 17. 6. 2011

 

Výklad hodnotících kritérií pro PO 2 v XXV. a XXVI. výzvě

V souvislosti s častými dotazy žadatelů připravilo Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci se Statním fondem životního prostředí ČR, rozšířený výklad k hodnotícím kritériím v podoblasti podpory 2.1.4 - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR.

 

 

Zdroj: SFŽP