Více času na podstatné

SFŽP: Informace k připravované výzvě v prioritní ose 3 Operačního programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov

27.09.2011 07:49
SFŽP předpokládá v říjnu 2011 vyhlášení nové výzvy v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení). Pro tuto výzvu SFŽP předkládá využití manuálu, který porovnává povinné přílohy u projektů (žádostí) podaných ve výzvě v programu Zelená úsporám (veřejné budovy) a připravované výzvě v Operačním programu Životní prostředí.
 

Dokumenty ke stažení:

Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do OPŽP.

 

Předpokládaný harmonogram výzvy je následující:
Vyhlášení výzvy: říjen 2011
Zahájení příjmu žádostí: 1.12. 2011
Ukončení příjmu žádostí: 6.1. 2012

 

Kontakty k případným dotazům:
Martin Kubica, vedoucí Odboru projektů a příjmů žádosti, SFŽP ČR
Telefon: 267 994 515
E-mail: martin.kubica(zavináč)sfzp.cz

Bohdan Polak, vedoucí Odboru ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR
Telefon: 267 994 552
E-mail: bohdan.polak(zavináč)sfzp.cz

 

Markéta Koštejnová, Odbor fondů EU, MŽP
Telefon: 267 122 848
E-mail: marketa.kostejnova(zavináč)mzp.cz

 

Zdroj: SFŽP