Více času na podstatné

SFŽP: Stanovisko České geologické služby již nepotřebujete

07.08.2012 08:19

SFŽP upozornil prostřednictvím webu potencionální žadatele v rámci připravované výzvy pro prioritní osu 6, oblast podpory 6.6, že se na ně již nebude vztahovat povinnost doložení "Stanoviska České geologické služby" jako povinné přílohy k žádosti dle směrnice MŽP č. 3/2011 (dále jen Směrnice MŽP). "Žádáme žadatele, aby se na Českou geologickou službu s žádostí o vydání stanoviska již neobraceli. Zrušená povinnost dokládání stanoviska ČGS k žádosti o dotaci bude reflektována v aktualizované Směrnici MŽP, která bude zveřejněna před vyhlášením výzvy pro podávání žádostí o dotaci." dále uvádí informace na webu Státního fondu životního prostředí. V rámci prioritní osy 6 mohou žadatelé žádat o dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny. Oblast podpory 6.6 se týká prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.