Více času na podstatné

SFŽP: upozornění k národnímu programu systému pro nakládání s autovraky

01.11.2011 15:50
Otázka: Je možné při předání autovraku požadovat či poskytovat peníze? Kdy je zpracovatel povinen převzít autovrak bezplatně?

 

Při převzetí vozidla s ukončenou životností (dále jen autovraku) je zpracovatel povinen převzít vozidlo bezplatně, pokud obsahuje podstatné části a neobsahuje odpad nemající původ ve vybraném vozidle. Vydání potvrzení o ekologické likvidaci vozidla je bezplatné.


Při převzetí autovraku není oprávněná osoba, to je provozovatel zařízení, který žádá o podporu z Národního programu na podporu systému pro nakládání s autovraky, povinen poskytovat vlastníkovi vozidla úplatu za předání vozidla k likvidaci. Pokud tak činí, je zřejmé, že autovrak je schopen zpracovat s dostatečným ziskem a na dotaci tudíž nemá nárok.


Porušení těchto zásad je důvodem pro vrácení dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR.

 

Zdroj: SFŽP