Více času na podstatné

SFŽP: Vydávání RoPD a financování projektů z OPŽP je dočasně pozastaveno

06.02.2013 18:50
Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes na svých webových informuje, že z důvodu povinného přechodu rezortu MŽP na Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) provozovaný Ministerstvem financí není možné v současné době vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty ze zdrojů OPŽP.
 
Žadatelé však mohou v IS Bene-fill připravovat podklady pro RoPD podle dispozic projektových manažerů a po jejich schválení definovat zdroje financování a vyplňovat Finančně platební kalendář (FPK pro účely vytvoření RoPD). Po zprovoznění IISSP pro OPŽP finanční manažeři žadatelem vyplněný FPK odsouhlasí a bude možné pokračovat v procesu schvalování podkladů pro vydání RoPD.
 
U projektů s již vydaným RoPD příjemci mohou průběžně předkládat projektovým manažerům fakturaci a další doklady ke kontrole tak, aby po zprovoznění IISSP a aktualizaci FPK bylo možné neprodleně podat žádost o platbu.
 
Informace o obnovení procesu vydávání RoPD a financování projektů bude opět zveřejněna v aktualitách na stránkách OPŽP.
 
Zdroj: SFŽP