Více času na podstatné

SFŽP: Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR

07.06.2012 06:00
Ministerstvo životního prostředí spolu se SFŽP ČR vyhlašuje 3. výzvu k příjmu žádostí v rámci „Programu podpory vodohospodářských aktivit" na podporu zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR.

 

Program podpory dle Příloh V. Směrnice MŽP č.6/2010, dříve „Program podpory zajištění monitoringu vod", byl ke dni 17. 4. 2012 aktualizován a rozšířen, proto doporučujeme si kromě této výzvy a jejích příloh nově stáhnout veškerou dokumentaci k programu (viz aktualita z 23. 4. 2012).

 

Příjem žádostí bude zahájen dne 7. 6. 2012 a končí dnem 16. 7. 2012 ve 12.00 hod.

 

Dokumenty ke 3. výzvě

 

Zdroj: SFŽP