Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil nové výzvy na zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské a energetické projekty

11.10.2016 19:08

Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil dvě nové výzvy na předkládání žádostí o zvýhodněné půjčky. O půjčku si mohou nyní zažádat žadatelé, kteří získali dotaci z OPŽP na vodohospodářské projekty a projekty na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Žádat o půjčku je možné od 17. října 2016 až do 31. prosince 2018. Na obě výzvy je alokováno shodně po 500 milionech korun.

V rámci výzvy č. 2 nabízí Státní fond životního prostředí ČR zvýhodněné půjčky na dotované projekty OPŽP v oblasti vodohospodářských projektů, tedy specifický cíl 1.1 a 1.2. Výzva č. 3 je zaměřena na žadatele, kteří získali dotaci z OPŽP na projekty na snížení energetické náročnosti veřejných budov (specifický cíl 5.1). V každé výzvě je připraveno 500 milionů korun, dohromady v obou výzvách jedna miliarda korun. Zájemci mohou o půjčku žádat až do konce prosince 2018.

Aktuálně vyhlášené výzvy na předkládání žádostí o zvýhodněné půjčky nahrazují stejně zaměřené výzvy č. 7/2015 a 8/2015 z Národního programu Životní prostředí. Přičemž žadatelé, kterým byla schválena půjčka v rámci výzev č. 7 a 8, mohou požádat o změnu podmínek poskytnutí půjčky na nové výhodnější parametry.

Výhodou půjček od Státního fondu Životního prostředí ČR je jejich nulový úrok za čerpání po dobu realizace projektu. Atraktivní je ale i zvýhodněná fixní úroková sazba po realizaci projektu ve výši 0,45 procent. Začít splácet půjčku je přitom možné až následující rok po ukončení jejího čerpání.

Zvýhodněné půjčky od SFŽP ČR jsou oproti komerčním úvěrům zbaveny poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek. Úroková sazba zvýhodněné půjčky odpovídá roční procentní sazbě nákladů na ni (RPSN). Úrok lze zafixovat až po dobu deseti let. Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení dotací podpořeného projektu. Půjčka přitom může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací a celkovými věcně způsobilými výdaji. Kombinací zvýhodněné půjčky a dotace lze pokrýt sto procent celkových způsobilých výdajů. Žádost je administrována společně se žádostí o dotaci z OPŽP, takže žadatel má k dispozici jedno kontaktní místo.

 

Dokument ke stažení:

Dokumenty k výzvě č. 2/2016

Dokumenty k výzvě č. 3/2016

Array